Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/03/2020 10:28

與高舍友人別後

相逢亂後老相催,
繾綣離情酒後杯。
夜靜雲庵誰是伴,
一窗明月照寒梅。

 

Dữ Cao Xá hữu nhân biệt hậu

Tương phùng loạn hậu lão tương thôi,
Khiển quyển ly tình tửu hậu bôi.
Dạ tĩnh vân am thuỳ thị bạn,
Nhất song minh nguyệt chiếu hàn mai.

 

Dịch nghĩa

Gặp nhau sau thời loạn, cái già cùng đến nhanh,
Uống thêm một chén cuối bữa rượu, tình biệt ly bịn rịn.
Đêm vắng, am mây lấy ai là bạn nữa,
Chỉ có ánh trăng sáng rọi xuống gốc mai cằn bên cửa sổ.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đỗ Quang Liên

Gặp nhau sau loạn thảy già nhanh,
Nài chén ly bôi bịn rịn tình.
Đêm vắng am mây ai kết bạn,
Bên song trăng rọi gốc mai cằn.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Gặp nhau sau loạn đã già rồi
Bịn rịn chia ly chén rượu mời
Đêm vắng am mây ai bạn nữa
Mai cằn bên cửa bóng trăng soi

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời