Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/03/2020 20:51

桃花凡二首其一

仙種誰將館裡栽,
好春一度好花開。
雪溪溪畔漁舟客,
一片殘紅惹得來。

 

Đào hoa phàm nhị thủ kỳ 1

Tiên chủng thuỳ tương quán lý tài,
Hảo xuân nhất độ hảo hoa khai.
Tuyết khê khê bạn ngư chu khách,
Nhất phiến tàn hồng nhạ đắc lai.

 

Dịch nghĩa

Giống tiên ai đem đến trồng ở trong quán,
Một độ xuân tươi là một lần hoa thắm nở.
Ông khách thuyền chài bên dòng suối tuyết,
Thường đưa về mấy mảnh hoa tàn.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đỗ Quang Liên

Giống tiên ai lấy trồng trong quán,
Mỗi độ xuân về hoa nở tươi.
Người khách thuyền chài bên suối tuyết,
Đi về thường kéo cánh hoa rơi.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Giống tiên, trong quán được ai trồng
Mỗi độ xuân về nở thắm bông
Thuyền khách lửng lơ dòng suối tuyết
Trở về nhặt mấy cánh hoa vương

Chưa có đánh giá nào
Trả lời