Tặng Phan Anh Dũng

Vết chém trong tâm hồn
Nhức nhối cùng con nước lớn
Sóng vỗ bọt vào ghềnh
Nỗi sầu theo rượu bia
Đủ làm ta chếnh choáng

Một vầng trăng lãng đãng
Đậu trên hàng dương cao
Lòng ta làm đáy hồ
Chìm trong vầng ánh sáng

Lòng ta là thạch động
Con chim tình cô đơn
Hót mãi bài vô vọng
Bãi cỏ con đường mòn
Ta chỉ là chiếc bóng.

Thôi Dũng ơi hãy ngừng
Bài không tên, không tên
Vũ Thành An nức nở
Khi nghe mầy hát lên
Thây ma trong cửa mộ
Không thể nào ngủ yên
Khi nghe mầy khóc lên
Lòng ta là núi đá
Trên ngọn núi Bắc Sơn
Những buổi chiều lính thú

Ta tưởng đã từ lâu
Thành một người dửng dưng
Đời như chuyến phiếm du
Đứng ngoài vòng hệ luỵ

Không ngờ ta đêm nay
Ta không ngờ ta say


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]