Chưa có đánh giá nào
26 bài thơ
Tạo ngày 30/04/2021 22:04 bởi tôn tiền tử
Tập thơ Chiến tranh Việt Nam và tôi (NXB Đồng Dao, 1972).