Lập công quân sự với bang giao
Rồi mới vinh quy thế mới hào
Trong quận nhân tâm càng tín phục
Trước thềm cổ thụ lại thêm cao
Mưa đêm mộng thấy về quê quán
Hiếu kính mong đền nghĩa lớn lao
Ngày ở cố hương chừng ngắn ngủi
Phong hoa chén tiệc hãy nâng trao

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)