Trên lầu ai thúc trống chầu canh
Muôn tía nghìn hồng vẻ cực thanh
Gấm vóc Ngọc hoàng trùm cửa động
Áo xiêm Thanh đế rực bờ thành
Bốn mùa con tạo trau tria giỏi
Mấy độ tình thơ thưởng thức sành
Đón gió Tràng An đông diện tới
Rừng thơ xin thử điểm đôi nhành

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)