33.67
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Ngọc Anh Lê vào 07/05/2011 02:06

Xoè tay mà ngắm thời gian
Đường dọc vừa sớm lối ngang đã chiều
Đá mềm nâng mỗi gót rêu
Ngàn năm phong kín bao nhiêu nẻo về

Ai còn đắm giữa sông mê
Ai vừa rũ bụi, ai đi tìm người
Đi cho đau mỏi đất trời
Nổi chìm dâu bể ai thời biết ta

Chùa gần thỉnh tiếng chuông xa
Bồ đề lẳng lặng xanh qua tháng ngày
Nỗi niềm cổ thụ ai hay
Nắng mưa không tuổi gió đầy trĩu vai

Má đào thoắt đã đào phai
Mà xuân thoắt đã Giêng Hai rỡ ràng
Buồn vui thoắt đã cũ càng
Lòng tay sấp ngửa thời gian rối bời.


2/2005

Nguồn: Nguyễn Bảo Chân, Những chiếc gai trong mơ, NXB Thế giới, 2010