Chưa có đánh giá nào
4 bài thơ
Tạo ngày 19/09/2014 06:19 bởi tôn tiền tử
Trường ca "Trống trận đêm xuân" (NXB Kim Đồng, 1970).