Mẹ chỉ cho Liên xem
- Quả na này mở mắt
Mẹ bảo Liên hái về
Kẻo chào mào khoét mất

Hôm sau Liên ra vườn
Hàng na bao nhiêu quả
Quả tròn như nắm tay
Trốn đằng sau cành lá

Liên vừa đi vừa tìm
Rất nhiều cây, nhiều quả
Lá đan thành bóng râm
Che đầu em mát quá

Liên vừa đi vừa xem
Chẳng quả nào mở mắt
- Vườn mát như thế này
Chắc na ngủ quên mất!


Nguồn: Định Hải, Hương cốm, NXB Kim Đồng, 1975