Chưa có đánh giá nào
5 bài thơ
Tạo ngày 19/09/2014 08:15 bởi tôn tiền tử
Truyện thơ "Con gái cô Út Tịch" (NXB Kim Đồng, 1968).