Bận rộn nửa đời, chưa trẩy hội
Thôi chẳng chen chi: vẫn bụi trần!
Kẻo lại tan đi trong mộng tưởng
Những gì em hát với chùa Hương.


Nguồn: tạp chí Kiến thức ngày nay xuân Mậu Dần 1998