15.00
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại
Từ khoá: Hà Đông (2)

Một số bài cùng từ khoá

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi phuongcacanh vào 20/07/2013 19:15

Ba năm... trở lại đất Hà Đông
Người cũ: Cô Oanh, má vẫn hồng
Tóc vẫn bỏ lơi, răng vẫn trắng
Vẫn ngồi bên cửa liếc qua song


1942

Nguồn: Xuân tha hương, sở Văn hoá Thông tin Hà Nam Ninh xuất bản năm 1989, Đỗ Đình Thọ sưu tầm, tuyển chọn và giới thiệu, trang 60