24.00
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi hongha83 vào 19/09/2017 09:36

Mưa còn mưa ở giọt gianh thôi,
Nắng đỏ loang trên những ngọn đồi.
Suối đổ tràn lên bờ cỏ mướt,
Núi rừng như sán lại gần tôi.


Nguồn: Nguyễn Bính toàn tập (tập 1), NXB Hội nhà văn, 2017