Ngày xưa dệt cửi, chăn tằm,
Em còn bé lắm, mười lăm tuổi đầu,
Bây giờ cắt cỏ, chăn trâu,
Bây giờ em đã làm dâu nhà người.
Buồn thôi chả biết nói cười
Đắng cay sống những ngày dài như năm.


Nguồn: Hoàng Xuân, Nguyễn Bính - thơ và đời, NXB Văn học, 2003