Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại
2 bài trả lời: 2 thảo luận

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 23/06/2005 19:05, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 19/09/2017 09:42

Đường rừng sỏi đỏ như son
Xe hàng một cỗ theo con ngựa gầy
Lối mòn leo đá luồn cây
Nhá nhem dừng lại quán này, mai xuôi.


Nguồn:
1. Mây Tần, NXB Hương Sơn, Hà Nội, 1951
2. Tuyển tập Nguyễn Bính, NXB Văn học, 1986, trang 73

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Yêu cầu sửa lại

Đường rừng sỏi đỏ như son
Xe hàng một cỗ theo con ngựa gầy
Lối mòn leo đá luồn cây
Nhá nhem dừng lại quán này, mai xuôi.

Trong tập Mây Tần, nxb Hương Sơn-Hà Nội-1951 và Tuyển tập Nguyễn Bính 1986, trang 73
Đề nghị ban quản trị sửa lại. (ba câu trên đều không có dấu; XE hàng một CỖ; quán NÀY)

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Về nội dung và nhan đề bài thơ

Bài thơ trên căn theo “Nguyễn Bính toàn tập” (tập 1) do Nguyễn Bính Hồng Cầu biên soạn dựa vào một phần bản thảo tác giả để lại có một số thay đổi như sau:

- Nhan đề bài thơ là “Đường rừng”
- Hai câu lục bát 3 và 4: Đường đi ba bốn ngày rày/ Dừng lại quán này cho lái ăn cơm

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời