Chưa có đánh giá nào
3 bài thơ
Tạo ngày 27/06/2016 14:20 bởi hongha83

Tân trạch đối liễn dĩ hạ - 新宅對聯以下