Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
1 bài dịch

Tác giả cùng thời kỳ

- Phạm Thiên Thư (367 bài)
- Bùi Minh Quốc (82 bài)
- Vũ Quần Phương (200 bài)
- Kim Tuấn (44 bài)
- Nguyễn Vũ Tiềm (225 bài)
Tạo ngày 21/03/2022 05:09 bởi hongha83, đã sửa 2 lần, lần cuối ngày 21/03/2022 05:24 bởi hongha83
Nguyễn Bá Thính (1940-) là dịch giả Việt Nam, quê ở Hải Phòng. Ông đã dịch và xuất bản một số tác phẩm văn học Trung Quốc.

Tác phẩm:
- Những truyện kể hay nhất của Trung Quốc (NXB Văn học, 2003)
- Cáo xanh (Vương Mông, NXB Lao động, 2007)
- Đợi nhau ở thiên đường (Cầu Sơn Sơn, NXB Quân đội nhân dân, 2007)

 

Thơ dịch tác giả khác