15.00
Thể thơ: Ca trù (hát nói)
Thời kỳ: Nguyễn
1 người thích
Từ khoá: chí nam nhi (31)

Đăng bởi Vanachi vào 20/07/2008 22:49, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 24/02/2020 16:51

Tướng tướng bản vô hệ,
Nam nhi đương tự cường.

Tài trượng phu khắp cả bốn phương,
Lúc gặp bước gian truân đừng nản chí.
Sầu giả lạc chi thuỷ,
Thái giả bĩ chi chung.

Có đông rồi mới có xuân phong,
Tai còn nghe mắt hãy còn trông.
Sức mình còn mang nổi kiếm cung,
Dẫu hèn kém nhưng mà không chịu hẳn.
Áng danh lợi vang lừng đành có phận,
Hội phong vân gặp gỡ ấy là duyên.
Hễ ai có chí thì nên.


Nguồn: Đỗ Bằng Đoàn, Đỗ Trọng Huề, Việt Nam ca trù biên khảo, Nhà in Văn Khoa, Sài Gòn, 1962