Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Cận đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 26/12/2015 08:59

Kêu chi cú cú ở trên cây,
Trời khéo sinh chi giống quái rầy.
Ngày giấu mặt gian nương bóng cả,
Đêm buông tiếng dữ doạ người ngây.
Phước phần ví sẵn nơi tay tạo,
Tai hoạ đâu trong lỗ miệng mầy.
Kêu mãi chè xôi đâu chẳng thấy,
Muối tro chúng vãi phủ đầu bay.