Chưa có đánh giá nào
Từ khoá: Võ Nguyên Giáp (3) lịch sử (2)
Đăng ngày 02/01/2017 18:57, số lượt xem: 364

Việt Nam có Bác Hồ
Và Bác Giáp
Ôi Người Anh, Vị tướng của Nhân dân
Người Thầy của chúng con, sinh viên khoa Sử
Người Anh cả, Tổng tư lệnh kính yêu!
Ba mươi tư chiến sĩ năm nào nơi rừng Trần Hưng Đạo
Đã đứng lên làm chiến thắng hào hùng
Thầy giáo Sử viết nên trang Sử mới!
Người đâu qua trường lớp quân sự nào đâu?
Mà Tướng Pháp Tướng Mỹ phải quỳ dưới chân Người xin hàng cờ trắng!
"Chiến thắng rồi nhưng chớ có say sưa
Còn nhiều việc phải làm ngay cho kịp!"
Xin Đại tướng yên tâm, Chúng con xin hứa
Học tốt còn xây dựng nước nhà
Bác về với Lenin, Karl Marx
Về với Cụ Hồ với Anh Duẩn, Anh Tô
Phía bên kia, đồng chí Nguyễn Chí Thanh
Và Đại tướng Hoàng Văn Thái đang chờ Người Anh cả
Hugo Chavez kia rồi, đang ôm Bác vào lòng
Đại tướng nói với Hugo: "Chú đã đi con đường mong đợi
của nhân dân của Cách mạng Mỹ Latinh!"
Người đang đi thăm các đoàn quân
Đang đứng gác, đêm nay không ngủ
Con chào Người, Người Đại tướng Nhân dân!

Hà Nội, 04 tháng 12 năm 2013