Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Kim Diệu Hương vào 09/07/2008 17:20

Anh tống tiễn mùa đông
Về
   quá khứ
- Kìa, mùa xuân
Hớn hở
Hé duyên tình,
Thu
lơ đễnh
Đợi
Ai
Thầm tư lự
Trời!
- Mùa xuân hờn dỗi
Mắt lung linh.


26.3.2002