Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Kim Diệu Hương vào 07/09/2007 18:33

Súng ơi, đừng manh động
Chết cả tao lẫn mày?

Đời cũng có lúc say
Nhưng nhớ là phải tỉnh

Đã làm thân người lính
Súng ơi, chớ có đùa

Súng ơi, chớ có đùa
Tao tắt, mày cũng đứt?


Tội vạ cả... hàng cây?


1998