Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới sáu chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Kim Diệu Hương vào 23/07/2007 10:51

Tre hóp nhà ông bóng rợp
Tháng ba cò trắng bay về
Hẳn vườn nhà ông đất tốt
Để dàn cò trắng mê li?

Tháng tư, tháng năm, tháng sáu
Cò bay trắng cánh đồng xa
Chiều chiều hoàng hôn tím lịm
Trắng phau cò đậu quanh nhà.

Bà bảo: "- Nhà nông lạ lắm
Được mùa cũng chẳng hết lo
Tháng tám, ngày ba, giáp hạt
Sớm khuya lận đận thân cò"

Chiều chiều ngẩn ngơ cháu ngắm
Vườn ông nhấp nhoá bóng cò..