TRÁI THU
Trước ngõ thu vàng xao xác lá
Vườn sau hồng chín ửng- và tôi
Kiễng chân, giơ cả hai tay hái
Cao, với làm sao được quả, trời!

Bất chợt em cười sau liếp cửa
Và, tôi ngọt đắng bỏ đi thôi
Cái quả chưa ăn thường lại tiếc
Ăn rồi, đâu biết trái duyên ôi?

1989
THE FRUIT OF AUTUMN

The leaves of the yellow autumn are rustling on the front road,

the persimmons are ripe in the back yard,

I stand on my toes, try to pick them with my two hands,

but oh god, they’re too high for me to do that!Then, suddenly, I see you smile behind the wooden door,

therefore I leave with the bitterness and sweetness.

We always regret the fruit that we cannot eat,

but we don’t know that maybe the fruit we already ate is bad?

1989

Dịch tháng 8 năm 2009

THƠ NGUYỄN ANH NÔNG
DỊCH SANG TIẾNG ANH: NGUYỄN THỊ BÍCH NGA

http://ledinhbang.vnweblo...s.com/category/1987/32962