Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Kim Diệu Hương vào 17/08/2007 06:18

Ai thắng?
ai thua?
đã rõ!
Chính nghĩa?
phi nghĩa ?
đã rõ!
Người-
       còn-
             sống
Sống thế nào?


Hà Nội, 18/7/2007