Có tết bố không về
Mẹ con buồn, ít nói
Suốt ngày có ăn gì
Mà vẫn không thấy đói

Bữa nay bố về phép
Chỉ vào ngày dưng thôi
Ayý mà vui phải biết
Tết - nhà ta đây rồi!