Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Kim Diệu Hương vào 24/07/2007 15:11

Ta về theo chân vợ
Lọ mọ tới nhọ ngày
Lội bùn như trượt tuyết
Đi đứng tựa múa may
Nhổ mạ: tưởng dứt tóc
Buộc mạ: ngỡ bó mây
Ai trách: gã mơ mộng
Ta - chính lão nông đây!