Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Kim Diệu Hương vào 02/10/2008 15:11, đã sửa 4 lần, lần cuối bởi Kim Diệu Hương vào 02/10/2008 18:03

Có người nhân danh, sáng láng
Lắm kẻ nhân danh, chẳng biết làm gì?

Thơ K.TH.

Ai?
chẳng thích
vinh danh?

Danh
phải thực
bông hoa hồng tự nở tự thơm.

Có kẻ
nhân danh Chúa
Làm những điều khuất tất? Chẳng hay ho!

Ta
Nhân danh ánh sáng
soi bước chân đồng hành

Ta
nhân danh sự dịu dàng và đanh thép
nói những điều của nước và lửa.


Hà Nội, 3.10.2008