Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Kim Diệu Hương vào 18/07/2007 01:32

Tôi bơi qua bể khổ
May mà không chết chìm
Đời vướng nhiều tục luỵ
May mà còn niềm tin


26/3/1994