Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Kim Diệu Hương vào 07/05/2009 21:08, đã sửa 5 lần, lần cuối bởi Kim Diệu Hương vào 08/05/2009 23:52

Người làm thơ - nó - như nhân tướng, trí tướng, dũng tướng,tâm tướng, linh tinh tướng
(tất nhiên trừ bẩn tướng)
Biết trường binh, đoản trận - tiến thoái hợp sức, hợp thời, hợp thế
Tựu trung lại là bụng mang bể sách, rừng chữ và trời nghĩa
Khiến cho  lũ mọt sách nghiến răng kêu buốt óc, buốt tim gan
Người biết làm ra sách thì biết bỏ sách vào đống lửa
Ngọn lửa lòng ai không khói mãi vân vi...


KDH, Hà Nội, 5/5/2009