Chưa có đánh giá nào
1 bài thơ
Tạo ngày 01/12/2009 19:31 bởi Kim Diệu Hương, đã sửa 6 lần, lần cuối ngày 15/12/2013 15:48 bởi Kim Diệu Hương
Tập thơ ba câu Lững thững xanh (NXB Văn học, 2010).