Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Kim Diệu Hương vào 13/10/2008 06:45

Đêm cuối năm
Ngồi bấm đốt ngón tay
Mỗi điều sai là một cái gai
Một cái gai
Hai cái gai...
Một năm: ta hoá thành con nhím?

Sáng, đầu năm
Ngồi tính sổ
Mỗi điều tốt là một cái nụ
Một cái nụ
Hai cái nụ...
Bốn mùa: mình được mấy mươi hoa?


Cao Bằng,1990