Người gửi: "Ai Van Quoc" aivanquoc@yahoo.com.vn
Gửi: "Nguyen Anh Nong" <nguyenanhnong@yahoo.com.vn>
 ----- Nội dung chat trên Thứ Năm, 14/8/08 23:41 -----

Nguya≫...n Anh NA´ng (22:21):   chào ai van quoc, bạn khoẻ không? Nguya≫...n Anh NA´ng (22:22):   S ao lâu lắm bạn không liên lạc? Nguya≫...n Anh NA´ng (22:28):   bạn ốm đau làm sao, không làm thơ nữa à? Ai (23:39):   Xin lỗi anh và các bạn. Em đang bị trọng bệnh. Có thể không qua khỏi. Ai (23:39):   Nếu qui tiên sớm thì mong các bạn đừng buồn. Ai (23:40):   Em cảm ơn anh Nguyễn Anh Nông và các anh khác rất nhiều. Ai (23:41):   Nếu em qua được thì sẽ về Việt Nam ngay. Đến Hà Nội, em sẽ gọi cho anh.


(do Kim Diệu Hương gửi)
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.