Người gửi: "Ai Van Quoc" aivanquoc@yahoo.com.vn
Gửi: "Nguyen Anh Nong" <nguyenanhnong@yahoo.com.vn>
 ----- Nội dung chat trên Thứ Năm, 14/8/08 23:41 -----

Nguya≫...n Anh NA´ng (22:21):   chào ai van quoc, bạn khoẻ không? Nguya≫...n Anh NA´ng (22:22):   S ao lâu lắm bạn không liên lạc? Nguya≫...n Anh NA´ng (22:28):   bạn ốm đau làm sao, không làm thơ nữa à? Ai (23:39):   Xin lỗi anh và các bạn. Em đang bị trọng bệnh. Có thể không qua khỏi. Ai (23:39):   Nếu qui tiên sớm thì mong các bạn đừng buồn. Ai (23:40):   Em cảm ơn anh Nguyễn Anh Nông và các anh khác rất nhiều. Ai (23:41):   Nếu em qua được thì sẽ về Việt Nam ngay. Đến Hà Nội, em sẽ gọi cho anh.