Chưa có đánh giá nào
10 bài thơ
Tạo ngày 06/10/2009 18:41 bởi Kim Diệu Hương, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 10/10/2009 06:45 bởi Vanachi
Trường ca Gửi Bill Gates và trời xanh (NXB Văn học, 2011).