Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Kim Diệu Hương vào 17/07/2007 21:45

Đặt lên bàn tay nhỏ
Chiếc lá cũ khô vàng
Nghe dư âm một thuở
Thao thiết và ngân vang