Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Kim Diệu Hương vào 07/10/2009 07:56

Bin Ghết ơi!
Tớ
thân cò
phận vạc...
Bước thấp bước cao
Bước hư bước thực
Bước trời bước đất
Bì bà bì bõm tư duy tiểu nông
Bì bà bì bõm tác phong nông dân
Bì bà bì bõm vốn liếng ăn đong
Đi tắt, đón đường, vượt rào, gỡ rối
Lật đà lật đật lòng rối canh hẹ
Lập cà lập cập chân vướng vào chân
Vụng và vụng về tay ngoắc vào tay
Lấn ba lấn bấn trăm mối tơ vò
Chân nam chân chiêu mắt môi mờ tỏ
Đếch như cậu, cứ đâu ra đó
Mặt trăng cứ xanh, mặt trời cứ đỏ
Hình như trong cậu vững một niềm tin?
Hình như thơ mình có men của rượu?
Hình như gió mưa dữ dằn hơn xưa?
Hình như trái đất đang kỳ ậm ạch?
Bụng dạ đàn bà mởn mơ nông sâu?
Trái tim đàn ông lập loè ngọn lửa?
Ngọn gió đa tình lặc lè bụng chửa?
Cây lúa mang bầu phất phơ trước gió?
Trạch đẻ ngọn đa, chú cuội đi hoang?
Voi đậu bờ rào, chuồn chuồn xung trận?
Cá rô bay lượn, chim sáo lội sông?
Cây phượng lên đồng, cây mai đỏm dáng?
Bảng la bảng lảng sương chiều giăng giăng
Thung tha thung thăng mấy chàng ế vợ
Tở ma tở mở mai mối được mùa
Tua la tua lua thợ kèn thợ trống
Đi bộ đánh võng mấy chàng thất tình
Lình xà lình xình dây cà dây muống
Luống ca luống cuống Thượng đế, Ngọc Hoàng
Toang ha toang hoang cửa nhà, kho bãi
Bải ha bải hoải giá cả thất thường
Ẩm à ẩm ương môi răng lập bập
Lập bà lập bập ngậm miệng, chơi hoang
Linh tinh lang tang được mùa lời hứa
Được mùa hội họp, được mùa cỗ bàn
Được mùa méo miệng, được mùa than van
Niềm tin lận đận, mưa gió lan tràn
Hình như Bắc cực đang mùa băng tan....


Hà Nội, 5h 15’ ngày 7/5/2008