Ngỗng tơ đi học muộn
Vẫn đủng đỉnh như không
“Chẳng học, ta cũng thuộc
Có chi mà bận lòng?”

Ngỗng bước tới cửa lớp
Bạn bè vào học rồi
Ngỗng, lẻn, ngồi bàn dưới
Tiện học lại tiện chơi.

Cô giáo gà biết thế
Nhìn ngỗng con, mỉm cười:
- Mời em ngỗng, tại chỗ
Đọc bài cũ, thử coi?

Ngỗng, nghe cô giáo gọi
Mà chân chồn, mắt hoa:
“-Thưa...cô- ngỗng líu ríu
Bài học cũ hôm qua
Em thuộc như cháo chảy
Sáng nay quên, để nhà...”