Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bốn chữ
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích

Đăng bởi Kim Diệu Hương vào 17/07/2007 01:56

(Theo cách nói của các nhà thơ ngụ ngôn)

I

Bạn sinh ngày nắng
Đâu phải đêm mưa
Vậy mà lạ chưa
Bạn mê mưa lắm.

mưa, có nước tắm
Ếch nhái ra nhiều
Ai có treo niêu
Bạn tôi nặng giỏ.

Ếch nằm trong lúa
Ếch nằm trong bèo
Ếch nằm trên miếu
Những gày lụt to

II

Nếu tôi có được
Đi đó, đi đây
Lăn gió, vén mây
Hay bơi dưới nước
Tôi không quên được
Cái thằng bạn tôi...

Cái thằng bạn tôi
Hành nghề câu ếch

Bởi tôi rất sợ
Nếu bổng một hôm
Em - cô ếch cốm
Trong giỏ bạn tôi

Riêng tôi không thích
Những đêm mưa rào
Trời khuất trăng sao
Ếch kêu rát ruột


1989