Mưa từ tháng sáu mưa qua
Về ngang thấy gốc phượng già từ xa
Ngước nhìn đỏ một trời hoa
Tìm trong bóng lá đâu tà áo xưa.

Long lanh nước mắt chiều mưa
Tay che nào hết nắng trưa xiên người
Bụi vàng theo gió mù khơi
Tình leo dốc ngược mõi đời còn say.

Yêu người muôn dặm không mây
Góc sân phượng thắm chờ ngày tàn thôi
Cuối mùa nhặt tiếng ve rơi
Ép vào trang vở gởi người trăm năm.

Chờ em ướt lạnh chỗ nằm
Tóc rơi lời hẹn xa xăm không thành
Bao mùa mắt lá còn xanh
Tôi treo nỗi nhớ lên nhành phượng yêu.


26/6/2015