Thôi em lá đã vàng rồi
Theo cơn gió thoảng theo đời anh trôi
Ngày xưa chôn lấp chân người
Tôi mang đem bán những lời thơ say.
Nhiều năm lá đã vàng bay
Mới hay mộng vỡ theo bầy phượng xưa
Hỏi lòng lá phượng rụng chưa?
Chắc đêm qua đã theo mưa về đời.
Chết trong tôi, chết trong người
Chết trong ngày tháng phượng rơi hàng hàng
Ngày sau em đã về ngàn
Tôi thương xác phượng đã vàng tình tôi.


1974