Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi NGUYÊN AN BÌNH vào 31/07/2020 09:22

Người xưa gieo quả tú cầu
Để tìm một nửa xuống lầu thế gian
Mặt trơ tráo lấn tranh hàng
Mong vào mắt phượng giai nhân thoả nguyền
Tôi nay làm kẻ vô duyên
Sắp hàng đành phải bon chen mệt nhàu
Tú cầu ai nỡ treo cao
Em gieo tình để tôi đau kiếp tằm


2013