Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trần
3 bài trả lời: 3 bản dịch
1 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 17/09/2008 08:32

齋前盆子蘭花

高標曾識楚辭中,
一種風光九畹同。
天似有情憐寂寞,
為留清馥伴吟翁。

 

Trai tiền bồn tử lan hoa

Cao tiêu tằng thức Sở từ trung,
Nhất chủng phong quang cửu uyển đồng.
Thiên tự hữu tình liên tịch mịch,
Vị lưu thanh phức bạn ngâm ông.

 

Dịch nghĩa

Từng biết được nêu cao trong Sở từ,
Một vẻ phong quang chín khoảnh đất đều giống nhau.
Trời hình như có ý thương cảnh vắng vẻ,
Đã để lại mùi thơm trong sạch làm bạn với nhà thơ.


Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập III), NXB Khoa học xã hội, 1978

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của nguyenvandungvicar

Cao siêu từng biết Sở từ ca
Chín thửa phong quang một giống hoa
Như thể trời thương nơi tịch mịch
Lưu hương thanh khiết bạn thi gia.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Từng hay từ Sở đã cao giương
Một nét phong quang chín khoảnh đồng
Trời vốn ý thương nơi vắng vẻ
Hương thơm làm bạn với thi nhân

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Từng được nêu cao trong Sở từ,
Phong quang một vẻ chín nơi đồng.
Ý thương trời có nơi im ắng,
Bạn với thi nhân thơm sạch trong.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời