Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Trần
3 bài trả lời: 3 bản dịch
1 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 14/06/2006 04:56

秋夜與故人朱何話舊

秋來偶徬菊花叢,
一室芝蘭臭味同。
世事泛論燈影外,
交情深寄酒杯中。
幾莖白髮時相晚,
萬里青雲信未通。
獨對不來今夕夢,
西風吹雨落梧桐。

 

Thu dạ dữ cố nhân Chu Hà thoại cựu

Thu lai ngẫu bạng cúc hoa tùng,
Nhất thất chi lan xú vị đồng.
Thế sự phiếm luân đăng ảnh ngoại,
Giao tình thâm ký tửu bôi trung.
Kỷ hành bạch phát thì tương vãn,
Vạn lý thanh vân tín vị thông.
Ðộc đối bất lai kim tịch mộng,
Tây phong xuy vũ lạc ngô đồng.

 

Dịch nghĩa

Mùa thu về, ngẫu nhiên ngồi bên khóm hoa cúc,
Cùng một nhà chi lan, hương như nhau.
Bên ánh đèn bàn phiếm việc đời,
Tình bầu bạn gửi hết vào chén rượu.
Vài sợi tóc bạc, báo tuổi đã sắp già,
Đường công danh vạn dặm, nay vẫn chưa tỏ lối.
Riêng gặp mặt nhau, đêm nay khỏi phải nằm mộng,
Gió tây hắt mưa làm rụng lá ngô đồng.


Lúc này Chu Hà và Nguyễn Ức đang làm dưới trướng của Trần Quang Triều.

Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập III), NXB Khoa học xã hội, 1978

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Tấn Hưng

Khéo sao cùng ngắm cúc hoa vàng,
Chung một nhà hương phảng phất lan.
Thế sự bàn suông đèn hắt bóng,
Tình sầu gửi trọn chén say tràn.
Lưa thưa mái tóc bao chòm bạc
Thăm thẳm công danh mấy dặm ngàn!
Gặp gở, há cầu đêm gối mộng
Ngô đồng mưa rụng gió thu sang.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Thu về ngồi cạnh cúc hoa vàng,
Cũng một nhà hương phảng phất lan.
Thế sự bên đèn bàn chuyện phiếm,
Thân bằng gửi hết chén say tràn.
Sắp già báo tuổi vài lông bạc,
Chưa tỏ công danh mấy dặm ngàn.
Riêng gặp mặt nay đêm khỏi mộng,
Mưa ngô đồng rụng gió thu sang.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Thu đến may cùng bên khóm cúc
Khắp nhà ngan ngát thoảng hương lan
Khêu đèn thế sự bàn rôm rả
Nâng chén giao tình tỏ ruột gan
Vạn dặm công danh đường lối bít
Đôi hàng tóc bạc tuổi già sang
Gặp nhau khỏi phải mơ nhau nữa
Mưa gió cành ngô rụng lá vàng

Chưa có đánh giá nào
Trả lời