Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Trần
3 bài trả lời: 3 bản dịch
1 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 18/09/2008 09:00

書懷奉呈菊堂主人

回首雲衢萬里遙,
江湖萍跡信風飄。
歸田賦就荒三徑,
陋巷貧餘樂一瓢。
白髮多情憐客老,
青山有約與誰招。
塵纓擬向滄浪濯,
早晚壼天訪寂寥。

 

Thư hoài phụng trình Cúc Đường chủ nhân

Hồi thủ vân cù vạn lý diêu (dao),
Giang hồ bình tích tín phong phiêu.
Quy điền phú tựu hoang tam kính,
Lậu hạng bần dư lạc nhất biều.
Bạch phát đa tình liên khách lão,
Thanh sơn hữu ước dữ thuỳ chiêu.
Trần anh nghĩ hướng Thương Lang trạc,
Tảo vãn Hồ Thiên phỏng tịch liêu!

 

Dịch nghĩa

Ngoảnh nhìn đường mây muôn dặm xa xôi,
Dấu bèo trên sông nước, mặc gió trôi dạt.
Bài phú Quy điền làm xong, ba luống vườn hoang vu,
Cảnh nghèo nơi ngỏ hẻm, vui với bầu nước nhạt.
Tóc bạc, nhiều tình cảm, thương người nơi đất khách đã già,
Từng hẹn ước với non xanh, biết rủ ai cùng đi với.
Đem giải mũ đầu bụi ra giặt ở Thương Lang,
Sớm muộn cũng đến Hồ Thiên, thăm nơi thanh vắng.


Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập III), NXB Khoa học xã hội, 1978

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Cổ Mộ

Đường mây ngoảnh lại mịt mùng
Cánh bèo mặc gió lạnh lùng đẩy đưa
Về vườn bầu rượu bài thơ
Đất hoang ba khoảnh bơ vơ cảnh nghèo
Đa tình mái bạc thương sao
Núi xanh đã hẹn thuở nao ai cùng
Mũ trần giũ bụi bên sông
Chóng chầy thôi cũng đến vùng tịch liêu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Đường mây đầu ngoái nẻo xa xôi
Sông rộng dấu bèo mặc gió trôi
Bài phú Quy điền, ba lối cỏ
Nghèo thừa ngõ hẹp, một bầu vui
Đa tình đất khách thương ngà tóc
Có hẹn tìm ai núi biếc mời
Giải mũ Thương Lang mang giặt bụi
Hồ Thiên thanh vắng sẽ thăm thôi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Đường mây ngoảnh lại dặm xa vời
Sông nước bềnh bồng mặc gió xuôi
Bài phú qui điền ba luống vắng
Cảnh nghèo ngõ hẻm một bầu vui
Đa tình tóc bạc thương thân khách
Ước hẹn non xanh biết rủ ai
Tới bến Thương Lang đem mũ giặt
Hồ Thiên tĩnh mịch viếng thăm chơi

Chưa có đánh giá nào
Trả lời