送侍臣莫穎夫使元

拜了龍顏出帝都,
皇華歌罷又驪駒。
九重回首蓬雲杳,
千里論心漢月孤。
到手功名真羡子,
衍人事業卻愁吾。
江南人物知多少,
還有新詩寄雁無?

 

Tống thị thần Mạc Dĩnh Phu sứ Nguyên

Bái liễu long nhan xuất đế đô,
Hoàng hoa ca bãi hựu Ly câu.
Cửu trùng hồi thủ Bồng vân diểu
Thiên lý luận tâm Hán nguyệt cô.
Đáo thủ công danh chân tiễn tử.
Diễn nhân sự nghiệp khước sầu ngô.
Giang Nam nhân vật tri đa thiểu,
Hoàn hữu tân thi ký nhạn vô?

 

Dịch nghĩa

Lạy vua xong, ra khỏi kinh thành,
Hát hết khúc Hoàng hoa lại hát khúc ly câu.
Ngoảnh đầu nhìn chốn cửu trùng, mây Bồng mờ mịt,
Nói tới tâm sự kẻ đi nghìn dặm, trăng Hán cô đơn.
Công danh đến tay, thèm được như cảnh bác,
Sự nghiệp làm lầm lỡ con người, buồn cho nông nỗi tôi.
Đất Giang Nam có biết bao nhiêu nhân vật,
Liệu còn bài thơ mới nào gửi cho chim nhạn không?


Dĩnh Phu: Nghĩa là người có tài năng xuất chúng, ở đây chỉ Mạc Đĩnh Chi.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Kinh thành ra khỏi lạy vua xong
Ly khúc Hoàng Hoa lại hát cùng
Vạn dặm hỏi lòng trăng Hán lẻ
Cửu trùng xa ngoái tít mây Bồng
Công danh tay nắm thèm như bác
Sự nghiệp với tôi liệu chẳng xong
Nhân vật Giang Nam nào có ít
Còn nhờ cánh nhạn gửi thơ không?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ra khỏi kinh thành vua, lạy xong
Hoàng hoa hết tiếp Ly câu vòng.
Cửu trùng nhìn lại mây Bồng mịt,
Trăng Hán dặm nghìn cảnh bận lòng.
Danh lợi đến tay thèm được bác,
Phần tôi sự nghiệp liệu còn xong.
Giang Nam nhân vật nào đâu ít,
Thơ mới liệu còn gửi nhạn không?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời