Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Trần
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 17/09/2008 08:52

送菊堂主人征刺那

將壇拜了奉天誅,
兔窟那容首鼠謀。
鼓角令嚴羶帳夜,
弓刀聲動玉山秋。
野分萬灶蠻煙散,
纊挾三軍士氣稠。
碑記平淮宣盛事,
幙中還有退之否。

 

Tống Cúc Đường chủ nhân chinh Thích Na

Tướng đàn bái liễu, phụng thiên tru,
Thố quật na dung thủ thử mưu.
Cổ giốc lệnh nghiêm chiên trướng dạ,
Cung đao thanh động Ngọc Sơn thu.
Dã phân vạn táo man yên tản.
Khoáng hiệp tam quân sĩ khí trù.
Bi ký bình Hoài tuyên thịnh sự,
Mạc trung hoàn hữu Thoái Chi phầu?

 

Dịch nghĩa

Nhận chức tướng quân xong, vâng lệch trời đi chinh phạt,
Không để cho thỏ trong hang mưu thập thò như chuột.
Hiệu lệnh trống còi nghiêm nhặt nơi chiên trướng lúc ban đêm,
Tiếng cung đao vang động miền Ngọc Sơn giữa mùa thu.
Muôn bếp tán loạn, khói xóm Mường lên rải rác,
Ba quân đùm bọc, khí thế tràn đầy.
Bia ghi công bình định đất Hoài tuyên dương việc hay,
Trong quân trướng còn có Hàn Thoái Chi hay không?


Thích Na chưa rõ là địa danh hay là tên đội quân, tạm hiểu là giặc tại vùng động Na Sơn, Thanh Hoá (chân Núi Nưa, xã Xuân Du, huyện Như Thành, Thanh Hoá ngày nay).

Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập III), NXB Khoa học xã hội, 1978

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Lệnh trời thảo phạt, tướng quân phong
Mưu thỏ Động Na chứa chuột cùng
Nghiêm lệnh trống kèn đêm trướng gác
Cung đao núi Ngọc dậy thu không
Đất Mường vạn bếp tan làn khói
Tụ kết ba quân sĩ khí đồng
Bia khắc bình Hoài truyền chuyện đẹp
Trướng quân còn có Thoái Chi không?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Lệnh trời chinh phạt tướng quân ban,
Không thỏ lập lờ tựa chuột hang.
Lệnh chiến trống còi đêm rất nhặt,
Ngọc Sơn cung kiếm động thu vang.
Rải rác xóm Mường khói bếp loạn,
Đùm bọc ba quân khí thế tràn.
Bình định đất Hoài bia có khắc,
Trong quân biết có Thoái Chi Hàn?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời