Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Trần
4 bài trả lời: 4 bản dịch
1 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 17/09/2008 09:08, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 11/01/2014 21:05

元日謁延光寺月潭上人

東風著意到琪林,
路入曹溪不遠尋。
幾處雨花平講席,
一潭寒月印禪心。
道無南北人猶古,
詩涉風騷趣更深。
麈尾十年勞夢想,
辨香何幸得如今。

 

Nguyên nhật yết Diên Quang tự Nguyệt Đàm thượng nhân

Đông phong trước ý đáo Kỳ Lâm,
Lộ nhập Tào Khê bất viễn tầm.
Kỷ xứ vũ hoa bình giảng tịch,
Nhất đàm hàm nguyệt ấn thuyền tâm.
Đạo vô nam bắc nhân do cổ,
Thi thiệp Phong, Tao thú cánh thâm.
Chủ vĩ thập niên lao mộng tưởng,
Biện hương hà hạnh đắc như câm.

 

Dịch nghĩa

Gió xuân hữu ý tới Kỳ Lâm,
Lối vào Tào Khê không phải tìm xa nữa.
Mấy chỗ mưa hoa rơi đều trên chiếu giảng,
Một đầm trăng lạnh in tấm lòng thiền.
Đạo không chia nam bắc, người vẫn như thời cổ,
Thơ đạt tới mức Phong, Tao càng lắm thú vị.
Giảng đạo mười năm, ước mộng nhọc nhằn,
May sao được dâng một nén hương như hôm nay.


Chùa Diên Quang ở đâu, Nguyệt Đàm thượng nhân là ai đều chưa rõ.

Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập III), NXB Khoa học xã hội, 1978

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Lê

Gió xuân đưa tới kỳ Lâm,
Tào Khê đây lối, phải tìm chi xa.
Mấy nơi chiếu giảng mưa hoa,
Một đầm trăng lạnh, in qua lòng thiền.
Đạo chung nam bắc rọi truyền.
Phong, Tao chuẩn mực, khơi niềm thú sâu.
Mười năm mộng tưởng lẽ mầu,
May sao được dịp, nay hầu dâng hương.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của nguyenvandungvicar

Gió xuân có ý đến Kỳ Lâm
Đường đến Tào Khê chẳng mấy tầm
Vài chỗ mưa hoa đều chiếu giảng
Một đầm trăng lạnh rọi thiền tâm
Đạo không nam bắc người như cổ
Thi vị phong tao đậm thú ngâm
Mộng nhọc mười năm mong quét bụi
May sao nay được cúng hương trầm.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Gió xuân hữu ý tới Kỳ Lâm,
Lối đến Tào Khê chẳng phải tầm.
Mấy chỗ mưa hoa rơi chiếu giảng,
Một đầm trăng lạnh chiếu thiền tâm.
Đạo không nam bắc người như cổ,
Thơ mức Phong Tao lắm thú tầm.
Giảng đạo mười năm gian khổ mộng,
Được dâng một nén như hương trầm.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Gió xuân hữu ý tới Kỳ Lâm
Lối đến Tào Khê chẳng phải tầm
Mấy chỗ mưa hoa rơi chiếu giảng
Một đầm trăng lạnh tỏ thiền tâm
Đạo không Nam Bắc người như cũ
Thơ đạt Phong Tao nghĩa mới thâm
Giảng đạo mười năm lòng những ước
May sao nay được nén hương dâng

Chưa có đánh giá nào
Trả lời