Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Trần
4 bài trả lời: 4 bản dịch
1 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 17/09/2008 09:19

客舍和友人韻

窮居隨分寄衡茅,
惟恨梅花不入騷。
夜月屢驚烏繞樹,
春風幾度燕辭巢。
貧交食欖方知味,
世事摶沙只謾勞。
說到此情猶未信,
有如江水暮滔滔。

 

Khách xá hoạ hữu nhân vận

Cùng cư tuỳ phận ký hành mao,
Duy hận mai hoa bất nhập tao.
Dạ nguyệt lũ kinh ô nhiễu thụ,
Xuân phong kỷ độ yến từ sào.
Bần giao thực lãm phương tri vị,
Thế sự đoàn sa chỉ mạn lao.
Thuyết đáo thử tình do vị tín,
Hữu như giang thuỷ mộ thao thao.

 

Dịch nghĩa

Gặp cảnh cùng, theo số phận, nương thân dưới mái nhà tranh,
Chỉ giận hoa mai không vào thơ.
Giữa đêm trăng, quạ nhiều lúc kinh sợ bay vòng quanh cây,
Trong gió xuân, én bao phen rời tổ.
Bạn nghèo kết giao, ăn quả trám,mới biết vị,
Việc đời lấy tay mắm cát, chỉ tổ nhọc mình
Nói đến cảnh tình ấy còn chưa tin được,
Thì có nước sông chiều hôm cuồn cuộn chảy kia!


Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập III), NXB Khoa học xã hội, 1978

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tuấn Nghi

Nương mái tranh nghèo sống lắt lay,
Lòng buồn còn thiết chi mai!
Đêm trăng quạ sợ quanh cây lượn,
Én nọ bao phen bỏ tổ bay.
Tình bạn như người ăn quả trám,
Việc đời tựa cát nắm trên tay.
Giãi lòng đến thế còn ngờ vực,
Sông nước chiều hôm chứng dạ này!

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Mái tranh nương phận cảnh bần cùng
Mai chửa vào thơ có giận không.
Quạ lượn quanh cây trăng hoảng sợ
Én rời khỏi tổ rước đông phong
Bạn nghèo xưa trám ăn còn vị
Vê cát sự đời chỉ uổng công
Nói đến tình này còn bất tín
Chiều cuồn cuộn nước chứng dòng sông.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Đức Toàn (II)

Số nghèo tuỳ phận mái tranh
Hoa mai chỉ tiếc vì mình chẳng hay
Sáng trăng quạ đậu quanh cây
Gió xuân mấy độ yến đây tổ lìa
Bần giao ăn trám biết thừa
Việc đời như năm cát kia mệt nhoài
Giãi lòng ai có tin ai
Chỉ như dòng nước chảy dài chiều hôm

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nương mái tranh nghèo sống những ngày,
Giận là không có thơ cùng mai.
Đêm trăng quạ sợ bay vòng lượn,
Xuân én bao phen rời tổ bay.
Kết bạn trám ăn mới biết vị,
Việc đời như cát nắm trên tay,
Cảnh tình như thế chưa tin được,
Sông nước chiều hôm cuộn chảy hoài.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời