Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Trần
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 17/09/2008 08:56

舟過北江仙遊作

客帆歷歷過仙遊,
羞見青山對白頭。
半塔夕陽孤剎迥,
一江明月四橋秋。
霜餘紅稻蓮雲熱,
雨後丹楓隔岸迂。
歸思不堪逢逆水,
咫程何日到神州。

 

Chu quá Bắc Giang Tiên Du tác

Khách phàm lịch lịch quá Tiên Du,
Tu kiến thanh sơn đối bạch đầu.
Bán tháp tịch dương cô sát quýnh,
Nhất giang minh nguyệt tứ kiều thu.
Sương dư hồng đạo liên vân thục,
Vũ hậu đan phong cách ngạn vu.
Quy tứ bất kham phùng nghịch thuỷ,
Chỉ trình hà nhật đáo Thần Châu.

 

Dịch nghĩa

Buồm khách chặng chặng qua Tiên Du,
Thẹn thấy non xanh đối cùng đầu bạc.
Bóng chiều rớt lại trên nửa ngọn tháp, xa tít một ngôi chùa cô đơn,
Một giòng sông trăng sáng, bốn nhịp cầu thu.
Sau khi sương sa, lúa chín vàng liền với chân mây,
Sau lúc mưa tạnh, chòm phong đỏ bên kia sông xa lắc.
Chịu sao nổi, khi lòng muốn về, lại gặp giòng nước ngược.
Đường đi tuy gang tấc, biết ngày nào tới Thần Châu.


Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập III), NXB Khoa học xã hội, 1978

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Tiên Du lớp lớp buồm giăng
Bạc đầu ngồi trước non xanh thẹn thùng
Chiều nửa tháp chùa chon von
Cầu thu bóng nhịp trăng sông sáng ngời
Lúa vàng bát ngát sương rơi
Sau mưa bờ nọ đỏ tươi rừng bàng
Muốn về nước lại xoay ngang
Đường đâu xa vẫn chưa gần Thần Châu


Nguồn: 300 bài thơ Việt chữ Hán (Hán tự Việt thi tam bách thủ), Ngô Văn Phú dịch, NXB Hội nhà văn, 2003
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của nguyenvandungvicar

Tiên Du chặng chặng thuyền qua lâu
Thẹn thấy non xanh đối bạc đầu
Chùa quạnh bóng chiều che nửa tháp
Sông thu trăng sáng mấy cây cầu
Sương tan lúa dé liền mây chín
Mưa tạnh bờ xa phong đỏ màu
Về gặp nôn nao dòng nước ngược
Gần mà lâu tới đất Thần Châu.

11.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tiên Du chặng chặng khách qua lâu,
Thẹn thấy non xanh đối bạc đầu.
Rớt lại bóng chiều chùa nửa tháp,
Sông thu trăng sáng bốn bên cầu.
Lúa vàng liền với chân mây chín,
Mưa tạnh sông xa phong đỏ mầu.
Ngược nước muốn về sao chịu nổi,
Sao lâu gang tấc tới Thần Châu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Thuyền qua lớp lớp tới Tiên Du
Thẹn thấy non xanh đối bạc đầu
Nửa tháp bóng chiều chùa vắng vẻ
Một dòng trăng tỏ mấy cầu thu
Sương sa lúa chín liền mây thẳm
Mưa tạnh phong hồng tiếp bãi mù
Nóng ruột muốn về buồn nước nghịch
Đường còn bao nữa đến quê ư?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời