Chưa có đánh giá nào
2 bài thơ
Tạo ngày 01/06/2008 11:29 bởi Lavie, đã sửa 2 lần, lần cuối ngày 01/06/2008 12:13 bởi Cammy
Chương này có 4 bài trùng tên với chương hai, nhưng lại có khác nhau ở bài cuối cùng của hai bài. Có thể tạm thời để lại, cho đến khi tìm hiểu được điều này dễ dàng hơn!